Teknoloji, Bilim, Gizem ve Kültür/Sanat!

2015/06/15

Avrupa' dan "Üretemiyorsak Üretenden Alırız!" Politikası


Günümüzde teknoloji, iki kıta arasındaki paslaşmalar ve rekabetlerle gelişiyor. Özellikle mobilleşen teknolojinin çok dışında kalan Avrupa ise, bu duruma sadece kullanıcı olarak bakabiliyor. Durum böyle olunca, ekonominin yöneldiği mobil teknolojilerden Avrupa Birliği' de pay ister oldu. Ancak Avrupa' da mobil üretimin gerek donanımsal gerekse de yazılımsal olarak dünya pazarında yer edemeyecek ölçüde olması, olayı farklı yönlere doğru sürüklüyor.

Bir süre önce haber ajanslarına Avrupa Birliği’nin mobil alanda ki yazılım ve hizmetlerden, bağlı ülkelerde geçerli olmak üzere ekstra vergiler alınacağı haberi düştü. Yaklaşık %8 ekstra vergilendirme içeren bu karar, elektronik kitaplardan mobil yazılımlara kadar tüm sanallaşmış ürünleri kapsıyor.

Durum böyle olduğunda, üretici veya yayıncı firmaların gerek elektronik yayınlarında gerekse de uygulamalarında ücretlendirme konusunda artışlar yapmaları gerekiyor. Bu vergilendirme sistemi özellikle ücretlendirmeleri her kesimden kullanıcıya yönelik hazırlanan ürünleri zora sokuyor. Zira vergilerin artması, zaten az bırakılan kar marjını iyiden iyiye sıfırlamış olacak. Büyük firmaların kar marjını düşürmek koşuluyla fiyatları sabit tutmaları mümkün. Ancak bu durum, her üretici için geçerli olamayacak.

Bu hal, sanal üreticiyi ve yayıncıyı zora sokuyor olmakla beraber, aslında en büyük etkisi son kullanıcılar üzerinde oluşacak. Gerek elektronik yayınlar gerekse de mobil yazılımlar, tüketici tarafına kabul edilebilir ücretlerle reklamsız olarak sunuluyorken, Avrupa'da ki kullanıcılar, daha doğrusu Avrupa Birliğine bağlı ülkelerin kullanıcıları daha yüksek ücretlendirmelerle ya da yoğun reklam içeren içeriklerle karşı karşıya kalacak.

Bu vergilendirmenin altında yatan sebep, mobil ve sanal teknolojiye yön veren ülkelerin Avrupa'da yer almıyor olması olarak değerlendirilebilir. Ancak ne yazıktır ki Avrupa’nın üretenden ekstra gelir elde etmesine olanak sağlayan bu vergilendirme sistemi, en çok kendi kullanıcılarına darbe vurur nitelikte.

Ülkemizin Avrupa Birliğin'de yer almıyor olması, bu vergilendirme sisteminin uygulanmayacağı anlamına gelmiyor. Zira üreticiler, genelde ücretlendirmeleri kıtalara yönelik hazırlıyorlar. 

Mobil taraftaki içeriklerin ücretlendirmelerinin ne ölçüde farklılık göstereceği, ilerleyen yıllarla beraber daha belirgin olarak ortaya çıkacak.

Eren Ertem

Popüler İçerikler